Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer, OV en waterbeheer

Voor ons staat de fietser centraal binnen de gemeente. Waar veel en intensief snelverkeer het langzame verkeer kruist, ontstaan gevaarlijke knelpunten die vertragend kunnen werken voor alle weggebruikers. De beste oplossing is dan een ongelijkvloerse kruising. Daar waar een ongelijkvloerse kruising niet mogelijk is worden flitscamera’s ingezet om te voorkomen dat de automobilist te hard en/of door rood over het kruispunt rijdt. Verder willen we inpandige en bewaakte stallingen op meerdere punten in de stad, waarbij inpandige openbare toiletten, een weesfietsloket, het stallen van deelfietsen, inleveren van afval, op- en afhalen van pakketjes mogelijk worden. Het biedt tevens mensen van WerkSaam een werkplek.

D66 is verder voorstander van:

• doorlopende fietsroutes met waar mogelijk obstakelvrije en vrijliggende fietspaden. Als de fietspaden niet vrij liggen, zal de scheiding tussen de rijbanen met rood asfalt aangegeven worden. Verder kan gedacht worden aan groene golven, slimme kruispunten en verkeerslichten die fietsers vaker groen geven;
• ‘schuifelvriendelijke’ wandelpaden op de belangrijkste routes, zodat ook gebruikers van rolstoelen, rollators en scootmobielen zich makkelijk, maar vooral veilig, kunnen voortbewegen;
• dat de bereikbaarheid van de binnenstad beter wordt voor bewoners en bezoekers, of deze mensen nu met de auto, fiets of het openbaar vervoer komen. Om de (be)leefbaarheid van de binnenstad te behouden, of zelfs te verbeteren, moeten we het parkeren van de bezoekende automobilist faciliteren aan de randen van de stad. Dan creëren we ruimte die we terug kunnen geven aan de bewoners van de binnenstad. We blijven sturen via de parkeertijd en het parkeertarief;
• het gratis houden van het parkeren op het Jeudje en in de parkeergarage van de schouwburg tot 12.00 uur;
• het experimenteren met 'shared space', een gebied dat samen met de gebruikers ervan is ontworpen en ingericht en waarbij voor weggebruikers aan de omgeving is te zien wat het gewenste (verkeers-)gedrag is. Hierdoor kan in de binnenstad meer nadruk komen te liggen op het historische en unieke karakter van Hoorn, zonder daarbij gebruik te moeten maken van onnodige verkeersborden en belijning;
• verdere facilitering van autodelen, zodat door dubbelgebruik meer leefruimte ontstaat in straat, wijk en buurt. Ook wil D66 dat 's avonds en in de weekeinden de elektrische personenauto’s van de gemeente Hoorn beschikbaar komen voor inwoners van de gemeente. Steeds bij andere laadpalen wordt voor een bepaalde periode een auto voor de buurt neergezet, om die kennis te laten maken met elektrische auto’s en meer draagvlak voor laadpalen te genereren;
• het maximeren van het aantal uit te geven vergunningen in de binnenstad. Elke nieuwe aanvraag komt op een wachtlijst, totdat een oude vergunning ingeleverd wordt;
• dat het openbaar vervoer goed aansluit op andere verkeersstromen, zoals de auto en de fiets. Met de plannen voor een grote parkeergarage en fietsenstalling aan de noordkant van het CentraalStation wordt in een groot deel van die behoefte voorzien. Hierbij moet de stadskant van het station echter niet vergeten worden, want dat is de echte poort van Hoorn;
• dat de NS gaat investeren in langere of vaker rijdende treinen. Dit is echter pas rendabel als er in de ochtend- en avondspits ook veel reizigers de andere kant op gaan: de zogenoemde 'tegenspits'. D66 wil dat de gemeente en Stadsmarketing Hoorn in gesprek gaan om een tegenspits te organiseren met bijvoorbeeld toeristen uit (de Metropoolregio) Amsterdam;
• dat de doorstoom van het autoverkeer verbetert door het toepassen van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). DVM is namelijk een uitstekend middel om het bestaande wegennet beter te benutten en de verkeersstromen te beheersen. Hierdoor wordt niet alleen energie bespaard, maar worden ook de veiligheid en doorstroming verhoogd en het levert minder uitstoot op;
• dat na de vervanging van de turborotonde en het doortrekken van de Maelsonstraat bekeken wordt met welke verkeersingrepen de situatie verder verbeterd kan worden en welke invloed de realisatie van de Westfrisiaweg (N307) heeft op de verkeersstromen over de Provincialeweg. D66 vindt dat goed onderzocht moet worden of het mogelijk is het snelverkeer te stimuleren de A7-N307 te gebruiken;
• dat er een centraal gelegen overslagcentrum komt, waarvandaan via kleiner vervoer – bij voorkeur elektrisch – de goederen tot aan hun bestemming gebracht worden. Op deze overslaglocatie kunnen efficiënt per straat of wijk de goederen geselecteerd worden, waardoor minder voortuigbewegingen nodig zijn. Dat vergroot de leefbaarheid van de wijken en straten. Deze stadsdistributie kan in samenwerking met WerkSaam en het reeds bestaande BusinessPost ook bijdragen aan de participatiedoelstellingen;
• snelvervoer over het Markermeer tussen onder andere Amsterdam, Hoorn/Westfriesland, Almere, en Lelystad (Airport) ter aanvulling op de huidige vastelandverbindingen (auto, touringcar, bus of trein). Dit gaat niet alleen op voor toeristenvervoer, maar ook voor zakelijk en forensverkeer. Tussen Hoorn/Westfriesland en Flevoland kan een nieuwe dynamiek rondom werk, studie en recreatie ontstaan.

"Groen licht voor de (electrisch) fiets en langere treinen in de spits"