Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 mei 2019

Toeristenbelasting weer terug in Hoorn

Na het afschaffen in 2010 heeft de Hoornse raad dinsdag 7 mei besloten om de toeristenbelasting voor nachtverblijf en watertoeristen in Hoorn weer in te voeren. D66 is voor een gastvrije stad, voor consistent bestuur en voor gedegen voorstellen. Daarom is en blijft D66 tegen het herinvoeren van de toeristenbelasting. En dus stemde D66 tegen dit voorstel.

Geen gedegen voorstel

Er lagen meerdere raadsmiddelen op tafel om verschillende gaten in dit voorstel te dichten. Waarvan als enige het amendement van Hoorn Lokaal, GroenLinks, ChristenUnie en CDA om kinderen tot 13 jaar uit te zonderen een meerderheid haalde. De vele raadsmiddelen geven al aan dat het voorstel aan alle kanten rammelt. Eén van de belangrijkste hiaten in het voorstel is dat D66 constateerde, aan de hand van de beantwoording op eerder gestelde vragen, dat het college weinig trek heeft in controle en handhaving bij particuliere verhuur. Fractievoorzitter Arwin Rood zei daarover: “Handhaving is lastig uitvoerbaar geeft men aan. Dat klopt als je namelijk geen beleid hebt! Want waar moet je dan op handhaven?” Daarom had D66 eerder al aangeraden de VNG-handreiking particuliere toeristische verhuur te betrekken bij dit voorstel, maar dat is achterwegen gebleven. D66 vermoedt vanwege de kosten die dat met zich meebrengt.

Deze toeristenbelasting is er alleen maar gekomen om geld bij de hotels en in de haven binnen te halen. Op zich mag dat, maar zorg dan wel voor een gelijk speelveld. En daar hoort een reële pakkans en handhaving bij, maar daar wordt niet in geïnvesteerd. Fractievoorzitter Rood: “Men gaat voor de makkelijke weg: de maximale opbrengst, tegen minimale kosten.”

Een consistent bestuur

D66 stond aan de wieg van het afschaffen van de toeristenbelasting en heeft 4 jaar geleden een herinvoering tegengehouden met steun van bijna alle partijen die hem nu weer hebben ingevoerd. D66 vind het dus zeer spijtig en onbegrijpelijk dat deze raad na negen jaar zonder toeristenbelasting uiteindelijk toch voor herinvoering heeft gestemd. Tijdens de behandeling in de raad bepleitte fractievoorzitter Rood: “D66 blijft bij haar besluit. En blijft dus tegen de toeristenbelasting. En voor een gastvrije stad.”