Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juni 2018

Tweede bestuursperiode

De nieuwe fractie van D66 Hoorn draagt mij officieel voor als kandidaat wethouder voor de komende bestuursperiode. Ik vind dat een grote eer. Dinsdag 5 juni a.s. word ik, als alles goed gaat, geïnstalleerd voor mijn tweede periode als wethouder van Hoorn.

De afgelopen weken vormde ik samen met fractievoorzitter Arwin Rood het onderhandelingsteam van D66 en samen namen wij deel aan het formatieteam. De nieuwe coalitie presenteert een open coalitieakkoord. Een akkoord waarbij de nieuwe coalitie niet alle onderwerpen heeft dichtgetimmerd, maar waarbij vier jaar lang bij nagenoeg alle onderwerpen de inbreng van de gehele gemeenteraad wordt verwacht. Samen met de gemeenteraad is antwoord gegeven op de vraag: Wat voor stad willen wij zijn? Daaruit zijn veel mooie ambities en opgaven naar voren gekomen. Hoe we dat precies gaan doen en wat dat allemaal precies gaat kosten staat nog niet vast. Natuurlijk zijn er wel enkele oplossingsrichtingen en denkrichtingen geformuleerd. Maar er heeft, ook daarover, nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Deze nieuwe manier van werken past heel goed bij onze partij. Voor D66 is het niet alleen zaak om de leden van de gemeenteraad goed bij de verschillende dossiers te betrekken maar ook de inwoners, verenigingen en organisaties. Daarbij is de grote uitdaging om niet alleen te luisteren naar tegenstanders maar om ook de stem van de zwijgende meerderheid gehoord te krijgen. Een thema dat ook een prominente plaats inneemt bij de nieuwe Omgevingswet.

In het Hoornse stadsnieuws staat deze week een mooie terugblik op de afgelopen periode. Met dit verhaal kijk ik graag vooruit naar de komende nieuwe periode. Ik ben heel erg tevreden met mijn portefeuilles. Het doet mij goed dat er, met name bij de ondernemers in de gemeente, veel waardering is voor mijn inzet bij de portefeuille Economische Zaken. Ik kijk er naar uit om samen met de ondernemers de uitdagingen die er nog zijn verder aan te pakken. Daarbij zal de aandacht de komende vier jaar niet alleen naar de binnenstad van Hoorn gaan, maar nadrukkelijk ook naar Blokker, Zwaag en de verschillende bedrijventerreinen. Natuurlijk horen bij deze portefeuille ook Toerisme, Stadspromotie en Evenementen (inclusief de Kermis).

Daarnaast word ik ook weer verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling. Met daarbij veel aandacht voor de implementatie van de nieuwe omgevingswet, de kansen van de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie en de woningbouwopgave.

Het derde belangrijke onderdeel in mijn portefeuille is het Markermeer. Ik blijf mij inzetten voor het programma Waterfront, de dijkversterking, het stadsstrand, de toekomst van het Markermeer/IJmeer en de aanpak van het fonteinkruid.

Tot slot mag ik mij de komende vier jaar ook weer bezig houden met het beheer en onderhoud van de 108 gemeentelijke panden.

Al met al weer een volle portefeuille waarbij ik ook de komende vier jaar weer gemakkelijk gemiddeld 70 uur per week aan zal spenderen.

Ik heb veel zin in de komende periode. Ik kijk uit naar de samenwerking met 1 bekende en 3 nieuwe collega’s. En bedank de leden, maar vooral de fractie van D66, voor het wederom in mij gestelde vertrouwen.