Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 januari 2010

Verkiezingsprogramma D66 Hoorn: kwaliteit vóór kwantiteit'

D66 Hoorn heeft tijdens haar druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst haar nieuwe verkiezingsprogramma gepresenteerd. In het verkiezings-programma met de titel 'Kwaliteit vóór kwantiteit', legt D66 de nadruk op een kleinere gemeente, die bruggen slaat naar samenwerkings-partners in de samenleving. Lijsttrekker Arthur Helling: “D66 pleit voor een bescheidener en een meer stimulerende gemeente, met een open oor voor burgerinitiatieven. Er komt ruimte voor mensen en organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen en innovaties willen doorvoeren. Uiteraard is er ook aandacht voor jeugd, ouderenzorg, kinderopvang en onderwijs, natuur en groen en het verkeer. D66 laat met dit uitgebreide programma zien dat het in deze moeilijke tijd een positief alternatief is!

Cees Franke (nummer 2 op de lijst): "Creativiteit is de motor van sociale en economische groei in de 21e eeuw. Dit is voor D66 een belangrijk uitgangspunt. D66 wil ‘creatieve broedplaatsen’ creëren voor creatieve, jonge en vernieuwende ondernemers. Deze bedrijven groeien van 1 persoon naar groter, of huren andere (creatieve) bedrijven in, wat weer direct haar positieve effecten heeft in de Hoornse economie en samenleving, maar ook de omgeving van deze broedplaatsen vaart er wel bij. Mogelijke locaties voor creatieve broedplaatsen kunnen zijn: de oude Connexxion-garage bij het NS-station, de Engelbewaarderskerk in de Joh. Poststraat, het binnenkort verdwijnende Waterschaps-gebouw en het ACTA-gebouw (naast Theater het Pakhuis). Ook wil D66 door het opknappen, verbeteren en opwaarderen van bedrijventerreinen en het inzetten op hoogwaardige werkgelegenheid de forenzenstromen richting Amsterdam te verkleinen. Minder files zijn goed voor Hoorn, goed voor de regio en goed voor het milieu.
 
Mark Leek (nummer 3 op de lijst): “Onze kinderen verdienen het allerbeste onderwijs met goede huisvesting. D66 Hoorn wil de huisvestingsmiddelen één op één doorsluizen naar de schoolbesturen. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat de scholen zelf het beste kunnen bepalen hoe de middelen moeten worden ingezet. Waarom moet daar nog een ambtenaar en wethouder tussen zitten Verder zijn wij een groot voorstander van de brede school. Dat zijn scholen met mogelijkheden tot naschoolse opvang, taalcursussen, culturele activiteiten en sport. Een soort school van de buurt, zou je kunnen zeggen!”

Paul Klöters (nummer 4 op de lijst): “Ik wil niet in een stad en een land leven, waar haar inwoners gediscrimineerd worden. D66 gaat landelijk als één van de weinige partijen de strijd aan met het populisme!”
 
Leendert Faber (nummer 5 op de lijst): “Het Fluitschip uit de Baltische Zee boven water halen en naar Hoorn brengen. Dit is een gouden kans om niet alleen een boot, maar de rijke geschiedenis van Hoorn op de kaart te zetten!”
 
Kortom: D66 Hoorn kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Bewust zijn van de eigen kracht en investeren in de toekomst zijn haar sleutelwoorden. Het complete verkiezingsprogramma is te vinden op http://d66hoorn.nl/verkiezingen Een papieren versie is verkrijgen door een mail te sturen naar info@d66hoorn.nl. Ook is het mogelijk om schriftelijk een gedrukte versie via het secretariaat van D66 Hoorn te bestellen. Het adres is: Gravenstraat 21, 1621 CR in Hoorn.