Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 oktober 2017

Vluchtelingenwerk West-Friesland wint Westfriese Europa Prijs 2017

Op woensdagavond 11 oktober werd voor de tweede maal in historie de Westfriese Europa Prijs door D66 Hoorn en Westfriesland uitgereikt. De democraten reiken om de twee jaar deze waarderingsprijs uit aan een persoon of organisatie die een bepaalde bijdrage vanuit de regio levert aan of in relatie tot Europa. Dit jaar viel de prijs toe aan Vluchtelingenwerk West-Friesland als blijk van waardering voor de unieke bijdrage die men al tientallen jaren levert aan de opvang en begeleiding van vluchtelingen in de regio.

Europa staat ver van de mensen af, het zit niet in het hart. Toch is veel wat we doen een direct uitvloeisel van gezamenlijke waarden of afspraken die we op Europese schaal maken. D66 vindt dat we veel bewuster met de waarde van ‘Fort Europa’ moeten omgaan en vindt dat we bij tijd en wijlen actief moeten stil staan bij fantastische zaken die in Westfriesland gebeuren, maar die tegelijkertijd alles met Europa te maken hebben.

In 2015 werd de eerste versie uitgereikt aan Harry Velema van Instituut Dante voor zijn inspanningen om de Europese Kunst en Cultuur inzichtelijk en begrijpbaar te maken met zijn kunstcursussen en kunstreizen in de regio. (Zie: https://hoorn.d66.nl/instituut-dante-winnaar-van-de-eerste-westfriese-europa-prijs/) De afgelopen twee jaar bepaalde het vluchtelingenvraagstuk de agenda in Europa.

Raadslid Arthur Helling: “Het was voor ons dus snel duidelijk in welke hoek we dit jaar de prijs zouden laten neerdalen. D66 waardeert de bijdrage die Vluchtelingenwerk al tientallen jaren levert vanuit Westfriesland als het gaat om de opvang en begeleiding van vluchtelingen in de Westfriese samenleving. De vele vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ondersteunen en begeleiden dagelijks mensen vanuit vaak een andere culturele achtergrond en/of geloofsovertuiging in de moderne Europese samenleving. Men biedt hen rust, veiligheid en geborgenheid en maakt hen van daaruit verder wegwijs, weerbaar en als het enigszins kan zelfredzaam. Dat is een zware en grote maatschappelijke opgave.”

Helling gaf ook aan, dat wat je ook van de Europese aanpak en samenwerking vindt, het vehikel Europa in elk geval wel tracht samen te werken, solidair te zijn en de lasten en lusten eerlijk te spreiden. Uiteindelijk zijn het toch de vele fantastische vrijwilligers die in de regio de echte klus moeten klaren. Helling: “Dit vanuit de wetenschap dat Nederland en Europa door de eeuwen zijn gevormd, juist door mensen vanuit andere landen of culturen die door oorlog, bedreiging, armoede of handel naar Europa zijn vertrokken en aan het huidige Europa – met haar grondbeginselen, waarden en identiteit – sterk hebben bijgedragen.”

Helling overhandigde de speciale oorkonde aan Gerda Schoenmaker, teamleider van regio West-Friesland. Daarnaast stelde Hoorns fractievoorzitter Arwin Rood ook de speciaal zelf ontworpen prijs van de gele leeuw op de rijzende ster beschikbaar, waarmee symbolisch de kenmerken van de vlaggen van Europa en Westfriesland werden verbonden.

 

Gerda Schoenmaker en haar team namen de prijs dankbaar in ontvangst. Schoenmaker  hield ook een presentatie over de activiteiten van Vluchtelingenwerk West-Friesland in het kader van de speciale thema-avond over vluchtelingen van het programma ‘West-Friesland Speaking’. Eerder dit jaar werd de thema’s “LHBTI” en “Hoornse haven” behandeld.