Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 mei 2018

Wethouder Tap: Van het HIP tot het stadsstrand

‘Vliegende vogels vangen altijd wat.’ Wethouder Ben Tap van D66 nam deze uitspraak over van gemeentesecretaris Frans Mencke en nog altijd gebruikt Tap dit citaat als hij denkt aan zijn werk als wethouder. ‘In de stad, buiten het stadhuis, daar hoor je de verhalen en leer je altijd weer wat bij.’

Tap maakte vier jaar geleden de sprong vanuit het bedrijfsleven naar het wethouderschap en dat was in het begin flink wennen. ‘Ik maak nog steeds lange werkweken, maar in het begin was het echt zoeken. Je wordt als wethouder namelijk voor heel veel dingen uitgenodigd en je wilt ook op zo veel mogelijk uitnodigingen ingaan. Ook in het weekend. Alleen kan dat niet altijd. Je moet keuzes maken. Want ook mijn gezin is belangrijk.’

Toch gaat Tap zo veel mogelijk de stad in. ‘Want juist daar hoor je wat er speelt en wat de vragen of problemen zijn van inwoners of ondernemers. Nee, ik ben niet vaak in het stadhuis. Buiten doe je kennis op en hoor je dingen. Ik stimuleer de medewerkers die binnen mijn portefeuille vallen (Economische Zaken, Sport & Recreatie, Ruimtelijke Ontwikkeling) dan ook altijd om naar buiten te gaan. En je merkt ook de waardering bij de inwoners en ondernemers. Zij vinden het fijn als je naar hen toegaat en met ze praat op locatie.’

HIP en het Missiehuis

Als wethouder van economische zaken, sport & recreatie en ruimtelijke ordening, kijkt Tap terug op vier mooie jaren. ‘Één van de eerste dingen waar ik mij hard voor heb gemaakt, is het HIP (Hoorns Initiatieven Platform). Dit platform zorgt ervoor dat aanvragen van ondernemers sneller behandeld worden dan voorheen. Vroeger ging een plan voor een aanvraag bijvoorbeeld langs allerlei afdelingen en dan moest een ondernemer weken wachten. En uit eigen ervaring als ondernemer weet ik hoe vervelend dat is. Binnen het HIP komen al deze afdelingen echter bij elkaar en wordt in één keer duidelijk of een plan kans van slagen heeft of niet. Voor de ondernemer is dat heel prettig.’

‘Binnen het gebied van ruimtelijke ordening ben ik blij met de aanpak van de woningmarkt en de leegstand in Hoorn. Zie bijvoorbeeld het grote kantoorpand aan de Nieuwe Steen waarin nu gewoond wordt, maar ook de plannen voor het Missiehuis. Dat laatste heeft lang geduurd, maar ik ben blij dat daar nu woningen komen. Ook kijk ik uit naar de aanpak van het voormalige Philipsterrein. Dat wordt echt een prachtige wijk.’

Als Tap in de spiegel kijkt, denkt hij dat het vooral heel belangrijk is om persoonlijke betrokkenheid te tonen en zelf aan de slag te gaan. ‘Ik beantwoord mailtjes van ondernemers of inwoners altijd zelf. Ik wil ze namelijk uitleggen waarom iets wel of niet kan. Met alleen een ‘nee’ help je niemand verder. Natuurlijk, er blijven altijd mensen die niet blij met de gemeente zijn. Maar door met ze in gesprek te gaan, creëer je veel meer begrip.’

‘Ook vind ik het belangrijk om zelf initiatief te tonen. Als we als gemeente ergens niet uitkomen, ga ik zelf in gesprek. Laatst hadden we dat nog met de aanpak van de overlast van waterplanten. Niet iedere gemeente wilde meewerken aan het idee en dan pak ik zelf de telefoon om iemand over te halen.’

Stadsstrand

Één van de grote projecten waar Tap nog aan werkt, is de realisatie van het stadsstrand. ‘Inwoners vragen zich af hoe lang het nog duurt voordat het strand klaar is. En dat snap ik ook. Alleen is de dijkversterking een project van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wij hebben daar dus niet de controle over. Maar we maken stappen. Het stadsstrand is een geweldig project. Ik vind dat we in Hoorn  te lang met de kont naar het water hebben geleefd. Dat we echt te weinig deden met onze unieke ligging. De laatste jaren is daar verandering in gebracht en daar is het Waterfront project, met daarin de aanleg van het stadsstrand, een prachtig voorbeeld van.’

‘Ook het binnenhalen van het EK open water zwemmen in 2016 was een groot succes. En in 2019 wordt in Hoorn de WIM en een Ironman 70.3 georganiseerd. De WIM is een internationale topwedstrijd voor zeilsters en de Ironman 70.3 is een bekende triathlon, waarmee de regio op de kaart wordt gezet.’

Krachten bundelen

‘Op het gebied van ‘Hoorn op de kaart zetten’, vind ik wel dat we nog stappen moeten maken. En dan denk ik vooral aan een nog betere samenwerking tussen ondernemers en Hoorn Marketing, waarbij de focus ligt op de slogan ‘Ik hou van Hoorn.’ Hoorn is echt een prachtige stad en dat kan nog beter onder de aandacht worden gebracht, door zowel ondernemers als inwoners. Goede voorbeelden waarbij wel al goed werd samengewerkt door verschillende ondernemers, zijn de ijsbaan op de Roode Steen en de bloemenmanden die in Hoorn hangen. En zoiets lukt alleen als je elkaar helpt.’

‘Wat ik ook een prachtig initiatief vind, is het platform ‘Voor een mooie stad.’ Inwoners en bedrijven uit de stad werken daarbij samen om de stad letterlijk mooier te maken. En als een idee echt goed is, dan ontstaat er vanzelf voldoende draagvlak. In het verleden bedacht iemand een plan en stapte dan naar de gemeente met de vraag om subsidie. Ik geloof daar niet in. Wij als gemeente willen ondernemers of initiatiefnemers graag helpen. Alleen doen we dat door ze in de juiste richting te sturen.’

Als Tap terugblikt op de afgelopen vier jaar, dan is hij tevreden met wat hij bereikt heeft. ‘En als een idee van mij of het college niet door de raad komt, dan is het idee niet goed genoeg. Zo simpel zie ik het. De raad is namelijk nog altijd de baas van de stad.’

Bron: Stadsnieuws

Interviewer: Kevin de Vries