Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 maart 2018

Wonen op een bedrijventerrein?

De lokale afdeling van D66 in Hoorn heeft een interessante gedachte over mogelijke woningbouw op bedrijventerreinen. Er wordt o.a. verwezen naar het succes van het gemengde aanbod op bedrijventerrein ‘de Schelphoek’ waar een betoncentrale, een groothandel in bouwmaterialen, en meerdere scheepsbouwers hand in hand samen gaan met een durfsportcentrum, een strandpaviljoen en een jachthaven. Hoewel hier nog niet wordt gewoond wordt er wel overnacht op schepen, en drijft er nog steeds een modelwoning uit de oorspronkelijke plannen om hier (recreatie)woningen toe te voegen. Ook de transformatie van de oude Philipsfabriek wordt genoemd. In dit ‘Holenkwartier’ komen straks wonen, werken en winkelen bij elkaar. D66 Hoorn komt met nog een interessant idee:  Waarom geen woningbouw aan de rand van bedrijventerrein Hoorn 80? Voor wie nog twijfelt over de vraag of mensen daar überhaupt zouden willen wonen, moet maar eens naar de foto kijken die ik onlangs maakte op het balkon van een kantoor van ondernemer Andries Borgeld. Dit prachtige uitzicht verkoopt zich zelf.

Ook Hans Huibers (voorzitter Westfriese bedrijvengroep, oud tweede kamerlid voor het CDA en directeur bij een groot bedrijf gevestigd op Hoorn 80) kan zich goed voorstellen dat de gemeente Hoorn in de zoektocht naar mogelijkheden om binnen de bebouwde omgeving nieuwe woningen te bouwen ook kijkt naar de waterkant van Hoorn 80.

Tijdens het recente verkiezingsdebat van Bouwend Nederland in Hoorn werd het idee van D66 Hoorn ook besproken. Naar verwachting waren de aanwezige projectontwikkelaars en bouwondernemers enthousiast. Maar ook de heer Last, eigenaar van een pand op Hoorn 80 zag direct mogelijkheden alsmede vele andere aanwezigen.

Als we nog verder uitzoomen dan is er eigenlijk nog wel een bedrijventerrein dat op termijn in aanmerking zou kunnen komen voor woningbouw: De Gildenweg. Natuurlijk gebeurt dat niet op korte termijn. Maar als we nu de keuze hadden zouden we daar geen bedrijventerrein meer aanleggen. Ooit was dit, samen met Hoorn 80, de rand van de stad. Tegenwoordig zijn het onderdelen van de bebouwde omgeving. Belangrijke nadelen van beide bedrijventerreinen zijn de hinder voor omwonenden. Geluidsoverlast, geur en vooral verkeersbewegingen van vrachtwagens horen bij bedrijventerreinen maar zijn tegelijk ook een belangrijke bron van ergernis voor omwonenden. Daar komt nog bij dat met de komst van de nieuwe Westfrisiaweg de ontsluiting van Hoorn 80, de Gildenweg en de Schelphoek via de Provinciale weg op termijn steeds verder onder druk zal komen te staan.

Tegenstanders zijn er natuurlijk ook. Die wijzen, terecht,  op de belangrijke functie van de bedrijventerreinen. In de eerste plaats is dat natuurlijk de werkgelegenheid. We mogen inderdaad niet vergeten hoeveel directe en indirecte arbeidsplaatsen zijn gekoppeld aan de bedrijven op de bedrijventerreinen. Ook waarschuwen zij voor het gevaar van woningen te dicht bij bedrijven. Nieuwe bewoners zouden kunnen gaan klagen over de bedrijvigheid. Tot slot wijzen zij ook op het negatieve effect op de investeringsbereidheid van de gevestigde bedrijven. Allemaal terechte aandachtspunten waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan.

Is het daarmee een slecht idee? Ik denk zelf van niet.

Het is natuurlijk nog niet uitgewerkt. Het is een visie. Maar wel 1 die zou kunnen leiden tot een concreet plan. Op dit moment is er enorme vraag naar nieuwe woningen, niet alleen uit de eigen regio, maar ook van uit de metropoolregio Amsterdam. Met het juiste aanbod zijn deze woningzoekenden echt wel te verleiden om te komen wonen aan de rand van het Markermeer. Maar ook aan de rand van een bedrijventerrein. Natuurlijk is de artist impression nog niet de definitieve versie. Maar om te prikkelen en te inspireren en de discussie over de visie op te starten is deze tekening uitstekend geschikt.

In de lokale kieswijzer blijkt dat D66 Hoorn van alle 14 partijen die op 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen de meest progressieve partij is. Dat blijkt ook uit bovenstaande visie. D66 Hoorn klaagt niet alleen over het gebrek aan nieuwe woningen, maar komt ook met gedurfde oplossingen! D66 Hoorn staat overigens niet alleen. Verschillende stedenbouwkundigen pleiten al langere tijd voor het anders inrichten van bedrijventerreinen. Afgelopen zomer, tijdens de landschapstriënnale, werd al een veelbelovende doorkijk naar de toekomst van bedrijventerreinen in Nederland gegeven (the future of workspaces). Alle deskundigen pleiten voor dezelfde aanpak: net als voorheen is Nederland weer klaar voor mengvormen van wonen, werken en bedrijvigheid.

De echte sceptici zullen nog steeds van mening zijn dat dit allemaal niet kan vanwege bestaande wet- en regelgeving. Zij hebben deels gelijk. De huidige wetgeving is inderdaad nogal beperkend. Maar de nieuwe omgevingswet, die in 2021 zal worden ingevoerd, biedt wel degelijk ruimte voor bovenstaande initiatieven.

Ik ben benieuwd naar uw reactie.